• Reklamacje

WSZYSTKIE CZESCI POSIADAJA NASZE PLOMBY I SĄ ZNAKOWANE.

  

PIENIĄDZE ZWRACAMY TYLKO PRZELEWEM NA NUMER KONTA PODANY W PROTOKOLE , NIE WYSYŁAMY PRZEKAZÓW POCZTOWYCH.

  

A. REKLAMACJA

  

B. Jakiekolwiek ingerencje w towar , próby przeróbek , demontowania i rozkręcania itp. sa nieakceptowane.

  

C. Powinieneś odesłać produkt wraz z protokołem reklamacyjnym. Gdy otrzymamy od Ciebie zakupiony produkt, gwarancje rozpatrzymy w ciągu 14 dni.

  

D. Ponadto, zgodnie z prawem (Zgodnie z art. 34 tej ustawy: „Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy) odstępujący od umowy sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie produkt. UWAGA: Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

  

Odcień sprzedawanej części widocznej na aukcji może odbiegać w niewielkim stopniu z od stanu rzeczywistego. (Spowodowane jest to rozdzielczością oraz ustawieniami poszczególnych ekranów , ORAZ MAGAZYNOWANIEM.)

  

W PRZYPADKU ZWROTU JAK I REKLAMACJI NIE ZWRACAMY ZA MONTAŻ CZĘSCI.