• RODO

 

 

Administrator danych osobowych , którym jest DKM Damian Jaksender 41-219 Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 50 nip: 6443159435 , informuje , że podane przez Panią / Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji objętej zleceniem usługi , do czasu jej wykonania . Podstawa prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na wykonaniu zawartej z Panią / Panem umowy. Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu wykonania umowy , dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani / Pana odrębnej zgody. Ma Pani / Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych , dostępu do treści danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia , wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.