• RODO

Administrator danych osobowych , którym jest DKM Damian Jaksender 41-200 Sosnowiec ul. Żeromskiego 1 nip: 6443159435 , informuje , że podane przez Panią / Pana dane osobowe bedą wykorzystywane jedynie w celu realizacji objetej zleceniem usługi , do czasu jej wykonania . Podstawa prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administarota danych osobowych polegający na wykonaniu zawartej z Panią / Panem umowy. Podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne w celu wykonania umowy , dane osobowe nie bedą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani / Pana odrebnej zgody. Ma Pani / Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych , dostepu do treści danych osobowych oraz możliwosci ich poprawienia , wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.